Klump av makadam ihopvävd av äkta hussvampsmycel.

Mögel- och rötsvampsanalyser till skadeutredningar

Allmänt om mögel- & rötsvamp

Fukt skapar en gynnsam miljö för tillväxt av svamp och andra mikroorganismer. Det kan föra med en rad problem så som:

  • missfärgningar
  • dålig lukt
  • rötskador och hållfasthetsproblem
  • ohälsa

Botaniska Analysgruppen bedömer förekomst och omfattning av mögelsvamp, rötsvamp och andra mikroorganismer som kan finnas på fuktskadat material, exempelvis aktinomyceter, i prover av byggnadsmaterial.

Vår metod är baserad på resultat av ett flertal forskningsprojekt och är väl beprövad i fält och tillämpad i över fyrtio år. Analysmetoden är utarbetad i samarbete med Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP Rapport 1993:19) och används med goda resultat av flera svenska laboratorier. Analyserna görs med hjälp av stereo- och ljusmikroskop, vilket ger tillförlitliga svar och innebär att de kan genomföras snabbare än exempelvis DNA-analyser.

Brunröta på en bit trä.

Frekvens och artbestämning

Vi bedömer frekvensen av mögel- och strålsvampar enligt en tregradig skala (se mera under rubriken Materialprov mögel). Resultaten presenteras i en rapport, där vi bifogar information som skall underlätta för kunden att förstå och tolka resultatet, samt att sätta in det i sitt sammanhang.

Vi identifierar rötsvampar till art eller släkte. Svampens identitet kan vara avgörande för de möjliga skadorna, och för hur omfattande och kostsam sanering som krävs. Av yttersta vikt vid rötsvampangrepp är att ta reda på om det rör sig om äkta hussvamp (Serpula lacrymans) eller inte.

Närbild av Stachybotrys. Bilden är tagen med svepelektronmikroskop.