Anmäl dig gärna till en av våra utbildningar!

Vi erbjuder heldagsutbildningar inom byggnadsrelaterad mikrobiologi. Utbildningarna riktar sig exempelvis till konsulter som jobbar med inomhusmiljö, skadeutredare, fastighetsförvaltare men också alla andra som vill ha mer förståelse för mögel och hälsa inom byggnadsrelaterad mikrobiologi såsom skolrektorer, förvaltare och mäklare.

Läs mer

Vad är en spormätning

Spormätningar är till stor hjälp när man misstänker en fuktskada. Mögel är sällan synligt för ögat, men kan ändå mätas i luften. Svampen  växer ofta i slutna delar av byggnadskonstruktionen, men läcker ut genom små springor till inomhusluften. En spormätning kan därför utgöra en viktig del i sökandet efter dolda fuktproblem.

Beställ här

Vad är ett materialprov

Materialprover från byggnader tas om man misstänker att en fukt- eller rötskada. Analysen visar om det växer mögel eller bakterier på materialet och i vilken mängd de förekommer. I fall med rötskada identifieras svampen så långt som det är möjligt och vi tar reda på huruvida äkta hussvamp (S. lacrimans) förekommer, eftersom den ofta kräver omfattande åtgärder.

Beställ här

Priser

Materialprov

Mögelanalys – ger förekomst och frekvens av svampar och bakterier (strålsvampar). Tillsammans med fuktmätningar och byggnadstekniska undersökningar utgör den ett underlag för lämpliga åtgärder. (*Gäller inom arbetsdagar).

Prioriteringsklass Svar inom Pris per prov, exkl. moms
I Express 2-48 timmar* 2200 kr
II Förtur 4 arbetsdagar 1800 kr
III Standard 8 arbetsdagar 1500 kr

Rötsvampsanalys – vid en rötskada är det särskilt viktigt att veta om det är äkta hussvamp (Serpula lacrymans) eller någon annan art som är orsaken, för val av rätt åtgärder vid sanering. Vi identifierar virkesnedbrytande svampar till art eller släkte. (*Gäller inom arbetsdagar).

Prioriteringsklass Svar inom Pris per prov, exkl. moms
I Express 2-48 timmar* 2200 kr
II Förtur 4 arbetsdagar 1800 kr
III Standard 8 arbetsdagar 1500 kr

Så hjälper vi dig

Vi kommer till dig

Vi har djupgående kunskap om mögel i hus och om vilka analyser som bör utföras. Oavsett om du är en erfaren fastighetsskötare, som vet precis vad du behöver, eller bara orolig över en konstig lukt i din källare kan vi hjälpa dig.

Vi genomför analysen

På vårt laboratorium kan vi analysera materialprov och spormätningar, för att inte bara ta reda på OM det finns svamp, utan också VILKEN svamp.

Vi ger dig rapporten

Med kunskap om många olika svampar och organismer kan vi ge dig råd om hur du bör gå vidare. Våra kunder får alltid en fullständig skriftlig rapport som dokumenterar våra fynd för din arbetsgivare eller ditt försäkringsbolag.

Dolt mögel bidrar till ohälsa

Många studier visar ett samband mellan vistelse i fuktskadade byggnader och ohälsa. Världshälsoorganisationen WHO har gjort en stor litteraturgenomgång inom området och utifrån denna utfärdat riktlinjer på hur sådana miljöer ska hanteras. Det vetenskapliga stödet för att en fuktig och möglig miljö kan bidra till olika luftvägsbesvär är tillräckligt. Därför rekommenderar WHO att man alltid ser till att göra något åt fuktproblemen och tar bort allt mögel. Organisationen anser att man måste tillämpa försiktighetsprincipen. Det gäller trots att man inte vet precis på vilket sätt som alla de olika besvären uppkommer, eller hur mycket mögel som måste till för att människor skall reagera.
Spormätningar kan därför vara till stor hjälp när man vill bedöma en eventuell onormal förekomst av mögelsvamp i inomhusluften. Mögel är sällan synligt för ögat. Svampen kan sakna både färg och lukt och den växer ofta i slutna delar av byggnadskonstruktionen. En spormätning kan därför utgöra en viktig del i sökandet efter dolda fuktproblem och även påvisa en förhöjd halt av mögelsporer i inomhusluften.

Vill du lära dig mer om rötsvamp?

Läs mer

Kontakta oss

Vi svarar gärna på frågor. Använd formuläret eller ring till kontoret på 031-786 26 67.

Tack för ditt meddelande. Det har skickats.
Det gick inte att skicka ditt meddelande. Vänligen försök igen senare.